Poliţia Locală a Municipiului Sibiu

0369-911

Cariere

Concurs 5 posturi Politist local

25.01.2017

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU, cu sediul în Sibiu, Bd.Victoriei, nr. 1-3

Anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, astfel :

  - 3 posturi de polițist local pe perioada nedeterminată, clasa I, grad profesional debutant - funcționar public de execuție. 
  - 1 post de polițist local pe perioada nedeterminată, clasa II, grad profesional asistent - funcționar public de execuție.
  - 1 post  de polițist local pe perioada nedeterminată, clasa III grad profesional asistent- funcționar public de execuție.  

Condiții generale - conform art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(rep).(act).

Condiţii specifice - pentru 3 posturi politist local clasa I

  - Studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă;
  - Vechime în specialitatea studiilor - nu necesită vechime.

Condiţii specifice - pentru 1 post politist local clasa II

  - Studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă;
  - Vechime în specialitatea studiilor - 8 luni.

Condiţii specifice - pentru 1 post politist local clasa III

  - Studii medii liceale finalizate  cu diplomă, de bacalaureat;
  - Vechime în specialitatea studiilor - 6 luni.

BIBLIOGRAFIE PROPUSĂ PENTRU POSTURILE DE POLITIST LOCAL :

  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
  • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
  • Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor şi muniţiilor.
  • Legea nr. 155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
  • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale. 
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Poliţie Locală aprobat prin HCL nr. 2/2011.
  • Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.
  • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
  • H.G. nr. 661/2001 privind procedura de evaluare a certificatului de producator.
  • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  • H.C.L. nr. 210/29.11.2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu.
  • H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, modificată de H.C.L. nr. 150/2008.
  • Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  • HCL 241/2007 privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza Municipiului Sibiu.
  • H.C.L. nr. 110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu.
  • Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2007, cap. VIII contravenţii şi sacţiuni pentru faptele săvârşite  în incinta Cimitirului Municipal Sibiu.

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE :

  - CERERE PARTICIPARE CONCURS - TIP;
  - CURRICULUM VITAE;
  - ADEVERINTA MEDIC FAMILIE- ateste starea de sanatate;
  - CAZIER JUDICIAR;
  - DIPLOME DE STUDII original si copie;
  - CARNET DE MUNCA /ADEVERINTA care sa ateste vechimea în muncă (REVI-SAL);
  - DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE -pt politie politica;
  - DECLARATIE PRIVIND DESTITUIRE / INCETAREA CONTRACT DE MUNCĂ;
  - CARACTERIZARE/RECOMANDARE ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;
  - AVIZ PSIHOLOGIC;
  - COPIE ACTE STARE CIVILA( C.I. certificat nastere, certificat căsătorie, livret militar).

Proba suplimentară - proba sportiva /operare PC  în data 20.02.2017 ora 10:00.

Proba scrisă a concursului se va organiza în data de 21.02.2017 ora 10:00, iar interviul în 23.02.2017 ora 12:00 la sediul Serviciului Public  de Poliţie Locală, din loc. Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3.

Dosarele se vor depune până la data de 07.02.2017 la Serviciul Public Poliţie Locală din loc. Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3.

Relații suplimentare la Biroul Resurse Umane - telefon 0269/208970 int. 704.