Poliţia Locală a Municipiului Sibiu

0369-911

Cariere

Concurs 15 posturi compartiment Ridicari auto

30.01.2017

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU

cu sediul în Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3

anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante în cadrul

compartimentului ridicări auto, astfel:

5 posturi de casier

Condiții specifice

- Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Nu necesită vechime

4 posturi de sofer

Condiții specifice

- Studii medii liceale- studii generale

- Posedă permis auto categoria C - cu atestat profesional

6 posturi manipulant bunuri

Condiții specifice

- Studii generale

- Nu necesită vechime

Condiții generale pentru ocuparea posturilor- prevăzute de legislația în vigoare.

Probele concursului vor avea loc în data de 24-28.02.2017 ora 10 ,oo la sediul

Serviciului Public de Poliție Locală din loc. Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3

Dosarele se vor depune până la data de 13.02.2017 la Serviciul Public Poliție

Locală din Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3.

Relații suplimentare la Biroul Resurse Umane – telefon 0269/208970 int. 704