Poliţia Locală a Municipiului Sibiu

0369-911

Informaţii publice

Legislaţie

Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

LEGE nr. 12/1990 (*republicata*) privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

H.C.L. 210/2001 pentru aprobarea normelor si regimul contraventiilor privind gospodarirea, pastrarea ordinii si linistii publice, comert si transport în municipiul Sibiu

H.C.L. 57/2007 privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu

H.C.L. nr. 394/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si vehiculelor de orice fel oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public si privat al MunicipiuluiSibiu

Regulament de aplicare a HCL 394/2008 privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor/vehiculelor de orice fel oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu

H.C.L. nr. 110/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu

Hotărârea nr. 241/2007 privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza Municipiului Sibiu

Hotararea nr. 243/2003 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

H.C.L. 244/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cimitirului Municipal Sibiu

Hotărârea de Guvern nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor

Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Lege nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

Hotărârea de Guvern nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător

Legea nr. 60/1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

Ordonanta de urgenta nr. 97/2005 (*actualizata*) privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani